Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vesileikkivälineiden turvallisuus

Turvallisia vesileikkejä standardien avulla

Ilmalla täytettyjä uimavälineitä mm. uimarenkaita ja -patjoja koskevan standardisarjan kaksi tärkeintä standardia on nyt julkaistu suomeksi.

Uimahalleissa, kylpylöissä ja uima-altailla on tarkoitus pitää hauskaa ja rentoutua - turvallisesti. Vesileikkivälineiden ja uimavälineiden turvallisuutta voidaan parantaa standardien avulla. Uusien välineiden maahantuonnin, myynnin ja hankinnan yhteydessä kannattaa varmistaa, että välineet ovat standardien mukaisia eli niissä on asianmukaiset merkinnät.

Standardin SFS-EN ISO 25649 osassa 1 esitetään vaatimukset, jotka koskevat mm. ilmalla täytettyjen uimavälineiden ilmatiiviyttä, materiaalin kestävyyttä ja välineen oikeaa mitoitusta. Vaatimustenmukaisuus osoitetaan testaamalla. Standardi sisältää yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitä on testattava ja miten testit tehdään.

Osassa 2 ohjeistetaan valmistajaa antamaan kuluttajalle oikeaa tietoa, johon perustuen kuluttaja voi tehdä ostopäätöksen ja käyttää välinettä turvallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa oikeita merkintöjä. Standardi sisältää kaikki merkit, jotka välineeseen on kiinnitettävä, ja antaa ohjeita merkintöjen sijoittamiseen ja kokoon. Näiden merkkien pitäisi löytyä kaikista standardinmukaisista uimavälineistä.

Lisätietoja standardisoinnista

Yhteinen Toimialaliitto ry
Asiantuntija Suvi Pasanen
puh. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi