Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Voimistelu- ja leikkikenttävälineiden turvallisuus

Voimistelu- ja leikkikenttävälineiden turvallisuus

Voimistelu- ja leikkikenttävälineiden turvallisuutta voidaan parantaa standardien avulla. Kun hankitte uusia välineitä, kannattaa varmistaa niiden standardien mukaisuus.

Standardien on tarkoitus suojata lasta mahdollisilta voimistelu- ja leikkikenttävälineen käytönaikaisilta vaaroilta.

Kun hankitte uusia välineitä, kannattaa varmistaa niiden standardien mukaisuus. Standardit ovat myös viranomaisten työkalu, kun he arvioivat välineiden vaarallisuutta.

Voimisteluvälineiden sekä karusellien ja keinumisvälineiden vaatimukset ja testimenetelmät on nyt uudistettu ja julkaistu suomeksi standardissa SFS-EN 913. Standardissa määritellään yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät. Ne koskevat kaikkia voimistelu- ja urheiluvälineitä, joita käytetään harjoittelussa ja kilpailuissa ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi pätevän henkilön valvonnassa ja joita ei määritellä muissa, välinekohtaisissa standardeissa tai lajiliittojen säännöissä.

SFS-EN 913:2018 Voimisteluvälineet. Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.12.2018, kieli: suomi/englanti

Myös karuselleja ja keinuja koskevat turvallisuusvaatimukset on päivitetty.

Standardi SFS-EN 1176- 5 määrittelee turvallisuusvaatimukset karuselleille. Sen uuteen painokseen on tullut paljon muutoksia. Standardi kattaa nyt kaikenkokoiset karusellit, muun muassa ns. kuppikarusellit. Siihen on lisätty taulukko, josta voi helposti tarkistaa karuselleihin liittyvät turvamitat. Uudistetussa standardissa annetaan myös ohjeita tietyntyyppisten karusellien sijoituksesta.

Standardin SFS-EN 1176 osa 6 määrittelee lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät keinumisvälineille, jotka on tarkoitettu kiinteästi asennettaviksi ja lasten käytettäviksi. Standardia sovelletaan keinumisvälineisiin, joita lapset käyttävät leikkikenttävälineinä.

Siirrettävien maalien toiminnalliset ja turvallisuusvaatimukset sekä testausmenetelmät määritellään standardissa SFS-EN 16579:2018 . Standardissa SFS-EN 1177:2018 määritellään testauslaitteisto ja iskutestimenetelmä alustojen iskunvaimennuksen määrittämiseksi.

Lisätietoja standardisoinnista

Yhteinen Toimialaliitto ry
Suvi Pasanen, asiantuntija, standardisointi
p. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi