Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1993-3-2

Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 3-2: Mastot ja savupiiput. Savupiiput

Soveltamisala
(1) Standardin EN 1993 tämä osa 3-2 koskee pystysuuntaisten poikkileikkaukseltaan pyöreiden tai kartionmuotoisten savupiippujen rakennesuunnittelua. Se käsittää ulokkeena toimivat, välitasoilta tuetut ja harustetut savupiiput.
(2) Tämän osan säännöt täydentävät standardin EN 1993 osan 1-1 sääntöjä.
(3) Tämä osa 3-2 koskee vain terässavupiippujen kestävyysvaatimusta (lujuus, stabiilius ja väsyminen).
HUOM. Tässä yhteydessä (eli kestävyyden yhteydessä) termi savupiippu viittaa:
a) savupiippurakenteisiin
b) tornien teräslieriörakenneosiin
c) harustettujen mastojen teräslieriöosiin.
(4) Sellaisia näkökohtia, kuten kemiallista rasitusta, termodynaamista toimintaa tai lämmöneristystä, koskevien sääntöjen suhteen ks. standardia EN 13084-1. Ks. sisäputkien suunnittelun suhteen standardia EN 13084-6.
(5) Terässavupiippujen teräsbetonisia perustuksia käsitellään standardeissa EN 1992 ja EN 1997. Ks. myös standardin EN 13084-1 kohtia 4.7 ja 5.4.
(6) Tuulikuormat määritellään standardissa EN 1991-1-4.
HUOM. Harustettuihin savupiippuihin tuulesta syntyvän vasteen määrittämistapoja esitetään standardin EN 1993-3-1 liitteessä B.
(7) Tässä osassa ei käsitellä maanjäristysmitoituksen erityissääntöjä, joita esitetään standardissa EN 1998-6. Ks. myös standardin EN 13084-1 kohtaa 5.2.4.1.
(8) Haruksia ja niiden kiinnityksiä koskevia sääntöjä esitetään standardeissa EN 1993-3-1 ja EN 1993-1-11.
(9) Terässavupiippujen toteutuksen osalta viitataan standardin EN 1090 osaan 2 ja standardiin EN 13084-1.
HUOM. Toteutusta käsitellään siinä laajuudessa, että joudutaan ilmaisemaan käytettävien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden laatu ja mitoitussääntöjen noudattamiseen työmaalla tarvittava työnsuorituksen laatutaso.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10088-1:2014 Stainless steels - Part 1: List of stainless steels
EN 10088-2:2014 Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes
EN 10088-3:2014 Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.12.2006
Julkaisupäivä
04.09.2009
Painos
1
Sivumäärä
30
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin