Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1993-6 + AC

Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 6: Nosturia kannattavat rakenteet

Soveltamisala
(1) Standardin EN 1993 tässä osassa 6 esitetään sääntöjä ratapalkkien ja muiden nostureita tukevien rakenteiden mitoittamiseksi.
(2) Tässä osassa 6 esitettävät säännöt täydentävät, muuntavat tai kumoavat standardin EN 1993-1 vastaavia sääntöjä.
(3) Tämä osa 6 koskee rakennusten sisällä ja ulkopuolella olevia siltanostureiden ratoja mukaan lukien seuraavat radat:
a) siltanosturit, joko:
– ratapalkkien päältä tuetut nosturit
– ratapalkkien alla sijaitsevat riippuvat siltanosturit
b) yksikiskonostimet.
(4) Liittyville osille mukaan lukien ratakiskot, rakenteelliset päätytopparit, tukilevyt, vaakakiinnittimet ja vaakatukirakenteet esitetään lisäsääntöjä. Tämä osa ei kuitenkaan koske ratakiskoja, joita ei asenneta teräsrakenteiden varaan eikä muihin
tarkoituksiin käytettyjä kiskoja.
(5) Tämä standardi ei koske nostureita eikä kaikkia muita liikkuvia osia. Sääntöjä nostureille esitetään standardissa EN 13001.
(6) Mitoitus maanjäristykselle, ks. standardi EN 1998.
(7) Palonkestävyyden osalta viitataan standardiin EN 1993-1-2.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10164:2018 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions
EN 1090-2:2018 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
EN 1337-10:2003 Structural Bearings - Part 10: Inspection and maintenance
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
10.09.2007
Julkaisupäivä
25.09.2009
Painos
1
Sivumäärä
44
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin