Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12717 + A1

Metallintyöstökoneet. Porakoneet. Turvallisuus

Soveltamisala
1.1 Tässä standardissa määritetään tekniset turvallisuusvaatimukset ja turvallisuustoimenpiteet, joita kiinteiden porakoneiden (ks. kohta 3.1) suunnittelijoiden, valmistajien ja toimittajien (mukaan lukien asennus ja purkaminen sekä kuljetusta ja kunnossapitoa koskevat järjestelyt) on noudatettava.
Tämä standardi kattaa sekä manuaali- että automaattiporakoneet. Näitä ovat mm. seuraavat:
— pöytäporakoneet (ks. kuva A.1)
— säteisporakoneet (ks. kuva A.2)
— koordinaattiporakoneet (ks. kuva A.3)
— vaakaporakoneet (ks. kuva A.4)
— monikaraporakoneet (ks. kuva A.5)
— revolverityyppiset porakoneet, joissa on revolveri-indeksin käsikäyttöinen hallintalaite.
1.2  Tässä standardissa otetaan huomioon koneen tarkoitettu käyttö mukaan lukien kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö sekä kunnossapito, puhdistus ja asetusten tekeminen. Koneeseen oletetaan olevan pääsyn kaikista suunnista. Standardissa kuvataan käyttäjille ja muille alttiina oleville henkilöille aiheutuvien riskien vähentämismenetelmät.

1.3 Standardi koskee myös työkappaleen siirtolaitteita silloin, kun ne ovat koneeseen kuuluva osa.

1.4 Standardissa käsitellään porakoneille ominaisia merkittäviä vaaroja, kun koneita käytetään tarkoitetulla tavalla ja valmistajan ennakoimissa olosuhteissa (ks. kohta 4).

1.5 Muista metallintyöstötoiminnoista (esim. jyrsintä, hionta, sorvaus, muovaus, kipinätyöstö tai lasertyöstö) aiheutuvia vaaroja käsitellään muissa standardeissa (ks. kohta ”Kirjallisuus”).

1.6 Tämä standardi ei koske automaattiporakoneita, jotka pystyvät vaihtamaan työkalut automaattisesti.

1.7 Tämä standardi ei koske koneita, jotka on valmistettu ennen sen julkaisemista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1005-1:2001 Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions
EN 1005-2:2003 Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery
EN 1005-3:2002 Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation
Direktiivi
98/37/EC Koneturvallisuus
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
21.09.2009
Julkaisupäivä
08.01.2010
Painos
2
Sivumäärä
82
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin