Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 149 + A1

Hengityksensuojaimet. Hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit. Vaatimukset, testaus, merkintä

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään hengityksensuojaimina käytettäville suodattaville puolinaamareille asetettavat vaatimukset kun niitä käytetään suojaamaan hiukkasia vastaan muulloin kuin pakenemistarkoituksissa.
Laboratorio- ja käytännön toimivuustestit on sisällytetty vaatimustenmukaisuuden arviointiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 13274-7:2019 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration
EN 134:1998 Respiratory protective devices - Nomenclature of components
EN 143:2021 Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking
Direktiivi
89/686/EEC Henkilönsuojaimet
2016/425

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
21.09.2009
Julkaisupäivä
08.01.2010
Painos
2
Sivumäärä
70
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin