Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13898 + A1 Kumottu

Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Metallisahat

Soveltamisala
1.1 Tässä standardissa määritetään pääasiassa kylmän metallin (rauta- ja ei-rautametallien) tai osittain kylmästä metallista valmistettujen kappaleiden sahanterällä sahaamiseen tarkoitettujen koneiden turvallisuusvaatimukset ja/tai
-toimenpiteet, joita näiden koneiden suunnittelijoiden, valmistajien ja toimittajien (mukaan luettuna asennus, käyttöönotto, kunnossapito ja korjaus) on noudatettava.


Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
98/37/EC Koneturvallisuus
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
21.09.2009
Kumouspäivä
21.04.2017
Painos
2
Sivumäärä
114
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin