Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13698-2

Kuormalavat. Osa 2: 1000 mm x 1200 mm puisen kuormalavan rakenne

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee rakennevaatimukset uudelleenkäytettävälle puiselle kuormalavalle, joka on kooltaan 1 000 mm x 1 200 mm, kaksikantinen, ei-käännettävä nelitielava. Se on 9 välitukea sisältävä jalkalava tai kehälava, joka soveltuu käytettäväksi kuljetuksessa, varastoinnissa ja vaihtolavajärjestelmissä. Standardi sisältää myös joitakin valmistusta ja merkintöjä koskevia vaatimuksia sekä käsittelee turvallisuusnäkökohtia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 3133:1975 Wood -- Determination of ultimate strength in static bending
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
14.12.2009
Julkaisupäivä
26.03.2010
Painos
2
Sivumäärä
43
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin