Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13698-2

Kuormalavat. Osa 2: 1000 mm x 1200 mm puisen kuormalavan rakenne

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee rakennevaatimukset uudelleenkäytettävälle puiselle kuormalavalle, joka on kooltaan 1 000 mm x 1 200 mm, kaksikantinen, ei-käännettävä nelitielava. Se on 9 välitukea sisältävä jalkalava tai kehälava, joka soveltuu käytettäväksi kuljetuksessa, varastoinnissa ja vaihtolavajärjestelmissä. Standardi sisältää myös joitakin valmistusta ja merkintöjä koskevia vaatimuksia sekä käsittelee turvallisuusnäkökohtia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1087-1:1995 Particleboards - Determination of moisture resistance - Part 1: Boil test
EN 12246:1999 Quality classification of timber used in pallets and packaging
EN 1310:1997 Round and sawn timber - Method of measurement of features
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
14.12.2009
Julkaisupäivä
26.03.2010
Painos
2
Sivumäärä
43
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin