Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10349

Valuteräkset. Austeniittiset mangaanivaluteräkset

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään kulumiskestävyyttä vaativiin käyttökohteisiin tarkoitettujen austeniittisten mangaanivaluteräksien vaatimukset. Tämän eurooppalaisen standardin mukaisten teräslajien käyttöikä on suurimmillaan
sovelluksissa, joissa valujen pintaan kohdistuu iskumaisia kuormituksia.
Tässä eurooppalaisessa standardissa käytetään samaa kohtien jaottelua kuin standardeissa EN 1559-1 ja EN 1559-2. Tätä standardia olisi käytettävä yhdessä näiden standardien kanssa. Mikäli otsikon alla ei ole tekstiä, vastaava standardin
EN 1559-1 tai EN 1559-2 kohta on voimassa.
Tämän standardin rakenne on seuraava:
a) neliöllä - merkittyihin kohtiin ei esitetä standardin EN 1559 osiin 1 tai 21) liittyviä lisävaatimuksia
b) merkitsemättömät alakohdat ovat velvoittavia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1559-1:2011 Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General
EN 1559-2:2014 Founding - Technical conditions of delivery - Part 2: Additional requirements for steel castings
EN ISO 6506-1:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method (ISO 6506-1:2014)
Vahvistuspäivä
08.03.2010
Julkaisupäivä
09.07.2010
Painos
1
Sivumäärä
14
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin