Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13670

Betonirakenteiden toteuttaminen

Soveltamisala
(1) Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään betonirakenteiden toteutuksen yleiset vaatimukset, jotka koskevat sekä paikalla rakentamista että betonielementtirakentamista.
(2) Tässä standardissa oletetaan, että toteutuseritelmässä esitetään kaikki rakennetta koskevat erityisvaatimukset.
(3) Tätä standardia sovelletaan sekä pysyviin että väliaikaisiin betonirakenteisiin.
(4) Lisävaatimuksia tai erilaisia vaatimuksia harkitaan ja tarvittaessa esitetään toteutuseritelmässä, kun käytetään:
a) kevytkiviainesbetonia
b) muita materiaaleja (esim. kuituja) tai muita osa-aineita
c) erityistekniikoita/innovatiivisia suunnitteluratkaisuja.
(5) Tämän standardin soveltamisalaan eivät kuulu betonirakenneosat, joita käytetään vain apuna rakentamisen aikana.
(6) Tämän standardin soveltamisalaan eivät kuulu betonin määrittely, valmistus ja vaatimustenmukaisuus.
(7) Tätä standardia ei sovelleta tuotestandardien mukaisten betonivalmisosien valmistamiseen.
(8) Tämän standardin soveltamisalaan eivät kuulu toteutuksen turvallisuus- ja terveysasiat tai kolmannen osapuolen turvallisuusvaatimukset.
(9) Tämän standardin soveltamisalaan eivät kuulu sopimusasiat tai vastuut yksilöidyistä toimenpiteistä.
HUOM. Tämän standardin soveltamiseen kuuluu se, että yksittäisten projektien lisävaatimuksia voidaan esittää toteutuseritelmässä, kansallisella tasolla kansallisessa liitteessä tai yleisellä tasolla eurooppalaisissa standardeissa erityissovelluksiin, kuten geoteknisten erityistöiden standardeihin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).

Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
24.05.2010
Julkaisupäivä
09.07.2010
Painos
1
Sivumäärä
61
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin