Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15927

Kuulonhuoltopalvelut

Soveltamisala
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan palveluihin, joita kuulonhuollon ammattilaiset tarjoavat asiakkailleen, jotka hyötyvät kyseisistä palveluista.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään kuulonhuoltopalveluprosessi aina ensikontaktista seurantaan saakka. Tässä eurooppalaisessa standardissa määritetään myös koulutusta, tiloja, laitteita ja käytännesääntöjä koskevat vaatimukset.
Olennaisen osan vaatimuksia muodostaa laadunhallintajärjestelmä, jonka kokonaistavoite on turvata asiakastyytyväisyys ja ottaa huomioon palvelun eri osatekijät.
Tässä eurooppalaisessa standardissa keskitytään palveluihin, joita tarjotaan suurimmalle osalle asiakkaista, joilla on kuulovika.
Tietyt kuulovammaisryhmät, kuten lapset tai henkilöt, joilla on muitakin vammoja, tai henkilöt, joilla on jokin istute, voivat vaatia sellaisia palveluja, joita tämä eurooppalainen standardi ei kata.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 60118-4:2015
EN 60118-7:2005
EN 60645-1:2017
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
11.10.2010
Julkaisupäivä
29.10.2010
Painos
1
Sivumäärä
46
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin