Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1279-5 + A2 Kumottu

Rakennuslasit. Eristyslasit. Osa 5: Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee rakennuslaseina käytettävien eristyslasielementtien vaatimukset, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja tehtaan tuotannonvalvonnan.
HUOM. 1  Lasituotteita, joissa on esimerkiksi hälytys- tai lämmitystarkoituksiin tarkoitettuja sähköisiä johtimia tai kytkentöjä, voivat koskea myös muut direktiivit, esim. pienjännitedirektiivi.
Eristyslasin pääasialliset käyttökohteet ovat ikkunoissa, ovissa, julkisivuissa, katoissa tai rakennelmissa, joissa elementin reunat on suojattu suoralta UV-säteilyltä.
HUOM. 2  Tapauksissa, joissa reunoja ei ole suojattu suoralta UV-säteilyltä, kuten rakenteellisissa saumauslasituksissa, tulee noudattaa soveltuvaa
eurooppalaista ohjetta (esim. |A1> EN 15434 EN 13022-1 HUOM. 3  Taiteeksi tarkoitetut elementit, joilla ei siten ole varsinaisia vaatimuksia, eivät kuulu CE-merkinnän eivätkä tämän standardin piiriin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
21.06.2010
Kumouspäivä
03.08.2018
Painos
3
Sivumäärä
58
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin