Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1997-2 + AC

Eurokoodi 7. Geotekninen suunnittelu. Osa 2: Pohjatutkimus ja koestus

Soveltamisala
1.1.1 Eurokoodi 7:n soveltamisala
(1) EN 1997 on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä standardin EN 1990:2002 kanssa, jossa esitetään varmuutta ja käyttökelpoisuutta koskevat periaatteet ja vaatimukset, kuvataan suunnittelun ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisen perusteet ja esitetään rakenteiden luotettavuuteen liittyvien näkökohtien suuntaviivat.
(2) EN 1997 on tarkoitettu sovellettavaksi rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden suunnittelun geoteknisiin näkökohtiin. Standardi jakautuu erillisiin osiin (ks. kohtaa 1.1.2).
(3) Standardissa EN 1997 käsitellään rakenteiden lujuus-, vakavuus- (stabiilius-)5, käyttökelpoisuus- ja säilyvyysvaatimuksia. Muita vaatimuksia, kuten esim. lämmön- tai ääneneristävyyttä koskevia, ei käsitellä.
(4) Suunnittelussa huomioon otettavat erilaisia rakennetyyppejä edustavat rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden kuormien lukuarvot saadaan standardista EN 1991. Maapohjan aiheuttamat kuormat, kuten maanpaineet, tulee laskea standardin EN 1997 sääntöjen mukaisesti.
(5) Valmistusta ja työn toteutusta koskevien asioiden käsittelyä varten on laadittu erillisiä eurooppalaisia standardeja. Ne mainitaan asianomaisissa luvuissa.
(6) Standardissa EN 1997 toteuttamista käsitellään vain siinä määrin kuin suunnittelusääntöjen edellyttämien oletusten kannalta on välttämätöntä.
(7) Standardissa EN 1997 ei käsitellä maanjäristysmitoituksen erityisvaatimuksia. Standardissa EN 1998 esitetään geoteknisen maanjäristysmitoituksen lisäsääntöjä, joissa täydennetään tai käytetään tämän standardin sääntöjä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Väylä, puh. 0295 343000 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design
EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
EN ISO 14688-2:2018 Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification (ISO 14688-2:2017)
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
16.04.2007
Julkaisupäivä
25.03.2011
Painos
2
Sivumäärä
156
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin