Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1559-1

Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Yleistä

Soveltamisala
Eurooppalaisen standardin EN 1559 tämä osa määrittelee valumetalleista valmistettujen valukappaleiden yleiset tekniset toimitusehdot lukuun ottamatta kupariseoksia.
Standardin EN 1559 tämä osa ei koske jatkokäsiteltäviä metallivaloksia, kuten takoharkkoja ja jatkuvavalettuja harkkoja ja aihioita.
HUOM. 1 Kupariseosvalujen tekniset toimitusehdot määritellään standardissa EN 1982.
HUOM. 2 Eri valumetalleja koskevat teknisten toimitusehtojen lisävaatimukset on määritelty seuraavissa tämän standardisarjan osissa: EN 1559-2 valuteräs; EN 1559-3 valurauta; EN 1559-4 valualumiini; EN 1559-5 valumagnesium; EN 1559-6 valusinkki.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10027-1:2016 Designation systems for steels - Part 1: Steel names
EN 10027-2:2015 Designation systems for steels - Part 2: Numerical system
EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents
Vahvistuspäivä
28.03.2011
Julkaisupäivä
28.10.2011
Painos
2
Sivumäärä
47
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin