Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1559-1

Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 1: Yleistä

Soveltamisala
Eurooppalaisen standardin EN 1559 tämä osa määrittelee valumetalleista valmistettujen valukappaleiden yleiset tekniset toimitusehdot lukuun ottamatta kupariseoksia.
Standardin EN 1559 tämä osa ei koske jatkokäsiteltäviä metallivaloksia, kuten takoharkkoja ja jatkuvavalettuja harkkoja ja aihioita.
HUOM. 1 Kupariseosvalujen tekniset toimitusehdot määritellään standardissa EN 1982.
HUOM. 2 Eri valumetalleja koskevat teknisten toimitusehtojen lisävaatimukset on määritelty seuraavissa tämän standardisarjan osissa: EN 1559-2 valuteräs; EN 1559-3 valurauta; EN 1559-4 valualumiini; EN 1559-5 valumagnesium; EN 1559-6 valusinkki.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 5459:1981 Technical drawings -- Geometrical tolerancing -- Datums and datum-systems for geometrical tolerances
ISO 80000-1:2009 Quantities and units -- Part 1: General
Vahvistuspäivä
28.03.2011
Julkaisupäivä
28.10.2011
Painos
2
Sivumäärä
47
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin