Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1992-1-2 + AC

Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

Soveltamisala
1.1.1 Eurokoodi 2:n soveltamisala
(1)P Eurokoodi 2 koskee rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden betonirakenteiden suunnittelua. Standardi noudattaa standardissa EN 1990 ”Basis of structural design” esitettyjä, rakenteiden varmuutta ja käyttökelpoisuutta
koskevia periaatteita ja täyttää sen vaatimukset sekä suunnittelua ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevat perusteet.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10080:2005 Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General
EN 1363-2:1999 Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures
EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
30.05.2005
Julkaisupäivä
28.10.2011
Painos
1
Sivumäärä
91
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin