Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13922

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt. Käyttölaitteet. Nestemäisten polttoaineiden ylitäytönestojärjestelmät

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään ylitäytönestojärjestelmän minimivaatimukset koskien:
— toimintoja
— tärkeimpiä osia
— ominaisuuksia
— koemenetelmiä.
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan leimahduspisteeltään ≤ 100 °C olevien nestemäisten polttoaineiden ylitäytönestojärjestelmiin, lukuunottamatta nestekaasua. Vaatimuksia sovelletaan ylitäytönestojärjestelmiin, jotka soveltuvat käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa välillä –20 °C...+50 °C ja normaaleissa käyttöpaineen vaihteluissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
94/63/EC Bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
21.11.2011
Julkaisupäivä
10.02.2012
Painos
2
Sivumäärä
57
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin