Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1090-3 Kumottu

Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 3: Alumiinirakenteita koskevat tekniset vaatimukset

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään työnsuoritusta koskevat vaatimukset rakenteellisille alumiinikokoonpanoille ja -rakenteille, jotka on valmistettu
a) valssatusta levyistä ja nauhasta
b) profiileista
c) vedetyistä tangoista ja putkista
d) takeista
e) valuista.
HUOM. 1 Rakenteellisten kokoonpanojen toteutusta kutsutaan valmistamiseksi standardin EN 1090-1 mukaisesti.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellyt vaatimukset eivät riipu alumiinirakenteen tyypistä ja muodosta. Standardia voidaan soveltaa sekä pääasiassa staattisten kuormien rasittamiin rakenteisiin että väsytyskuormitettuihin rakenteisiin.
Standardissa määritellään seuraamusluokkiin vaikutusluokkiin yhdistettyjä toteutusluokkia koskevat vaatimukset.
HUOM. 2 Seuraamusluokat määritellään standardissa EN 1990.
HUOM. 3 Seuraamusluokkaan liittyvän toteutusluokan valintaa koskevat suositukset annetaan standardissa EN 1999-1-1.
Tämä eurooppalainen standardi kattaa osakokoonpanot/kokoonpanot, joiden valmistuksessa on käytetty vähintään 0,6 mm paksuja tuotteita tai vähintään 1,5 mm paksuja hitsattuja kokoonpanoja.
Tämä eurooppalainen standardi koskee rakenteita, jotka on suunniteltu standardin EN 1999 soveltuvien osien mukaan. Jos tätä eurooppalaista standardia sovelletaan muiden suunnittelusääntöjen perusteella suunniteltuihin rakenteisiin tai muihin seoksiin ja tiloihin, joita standardi EN 1999 ei kata, näiden suunnittelusääntöjen luotettavuustekijät tulisi arvioida.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään ennen suojakäsittelyä tehtävää pinnan esikäsittelyä koskevat vaatimukset.
Lisäksi opastavassa liitteessä annetaan ohjeita tällaisen suojauksen käyttämisestä.
Tässä eurooppalaisessa standardissa annetaan vaihtoehtoja, joiden avulla vaatimukset voidaan määritellä vastaamaan projektikohtaisia vaatimuksia.
Tätä eurooppalaista standardia voidaan soveltaa myös alumiinisiin tilapäisrakenteisiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1011-1:2009 Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding
EN 1011-4:2000 Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 4: Arc welding of aluminium and aluminium alloys
EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
08.09.2008
Kumouspäivä
18.04.2019
Painos
1
Sivumäärä
202
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin