Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1090-1 + A1

Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi sisältää markkinoille rakennustuotteina ja tuotejärjestelminä toimitettujen rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen toiminnallisten ominaisuuksien arviointia koskevat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden arviointi kattaa valmistuksen perusteella määräytyvät ominaisuudet ja tilanteen mukaan suunnittelun perusteella määräytyvät rakenteelliset ominaisuudet.
Tämä eurooppalainen standardi sisältää myös teräksen ja betonin muodostamissa liittorakenteissa käytettävien teräs-kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin.
Kokoonpanoja voidaan käyttää suoraan rakennuskohteessa tai rakennuskohteen osana tai rakenteellisina kokoonpanoina tuotejärjestelmissä.
Tämä eurooppalainen standardi soveltuu sarjavalmisteisille ja yksilöllisesti valmistettaville rakenteellisille kokoonpanoille tuotejärjestelmät mukaan lukien.
Kokoonpanot voidaan valmistaa kuumavalssatuista, kylmämuovatuista tai muilla tavoilla valmistetuista tuotteista. Niitä voidaan valmistaa erimuotoisista profiileista, levymäisistä tuotteista (levyt, ohutlevyt, nauhat) tangoista, valuista, takeista, jotka on tehty suojaamattomasta tai pinnoitteella tai muulla pintakäsittelyllä korroosionestokäsitellystä teräksestä tai alumiinista, esim. anodisoidusta alumiinista.
Tämä eurooppalainen standardi koskee standardeissa EN 1993-1-3 ja EN 1999-1-4 määriteltyjä rakenteellisia muoto-sauvoja ja muotolevyjä.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske alaslasketuissa katoissa ja rautatiejärjestelmien kiskoissa tai ratapölkyissä käytettävien kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointia.
HUOM. Tiettyjen teräs- ja alumiinikokoonpanojen toiminnallisia ja muita vaatimuksia varten on kehitetty erityisiä eritelmiä. Näitä voidaan julkaista EN-standardina tai EN-standardin kohtina. Standardi EN 13084-7 käsittelee esimerkiksi yksikuorisia terässavupiippuja ja teräksisiä sisähormeja. Näitä eritelmiä noudatetaan ensisijaisesti, jos eteen tulee tämän eurooppalaisen standardin kanssa ristiriitaisia vaatimuksia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10164:2018 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions
EN 1090-2:2018 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
EN 1090-3:2019 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
16.04.2012
Julkaisupäivä
06.07.2012
Painos
2
Sivumäärä
83
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin