Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12101-1 + A1

Savunhallintajärjestelmät. Osa 1: Savusulut

Soveltamisala
Standardin EN 12101 tässä osassa määritellään sellaisten savusulkujen toiminnalliset vaatimukset, luokittelut ja testausmenetelmät, jotka koostuvat itse sulusta ja mahdollisista käynnistys- ja käyttölaitteista ja jotka on suunniteltu käytettäviksi savunhallintajärjestelmän osana. Standardi kattaa ainoastaan rakennuksiin asennettavat sulut, eikä se siis kata sulkuja, jotka ovat osa rakennuksen rakennetta. Tässä standardissa esitetään savusulkulaitteistojen testausmenetelmät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.04.2006
Julkaisupäivä
31.08.2012
Painos
1
Sivumäärä
92
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin