Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1999-1-2 + AC

Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Rakenteiden palomitoitus

Soveltamisala
(1) Standardi EN 1999-1-2 koskee alumiinirakenteiden suunnittelua tulipalosta aiheutuvaa onnettomuustilannetta varten ja sitä käytetään yhdessä standardien EN 1999-1-1 ja EN 1991-1-2 kanssa. Standardissa EN 1999-1-2 esitetään vain erot tai lisäykset verrattuna normaalilämpötilamitoitukseen.
(2) Standardissa EN 1999-1-2 käsitellään vain palosuojauksen passiivisia menetelmiä. Standardi ei kata aktiivisia menetelmiä.
(3) Standardi EN 1999-1-2 koskee alumiinirakenteita, joille asetetaan kantavuutta koskeva vaatimus, että palotilanteessa rakenne ei saa sortua ennenaikaisesti.
HUOM. Standardi EN 1999-1-2 ei sisällä osastoivia rakennusosia koskevia sääntöjä.
(4) Standardissa EN 1999-1-2 esitetään periaatesääntöjä ja soveltamissääntöjä, jotka koskevat rakenteiden suunnittelua määritettyjen kuorman kantokyky- ja toimivuustasovaatimusten suhteen.
(5) Standardi EN 1999-1-2 koskee rakenteita tai niiden osia, jotka kuuluvat standardin EN 1999-1-1 soveltamisalan piiriin ja jotka suunnitellaan sen mukaan.
(6) Standardin EN 1999 osassa 1-2 annetut alumiiniseosten ominaisuudet pätevät seuraaviin alumiiniseoksiin:
EN AW-3004 – H34 EN AW-5083 – O ja H12 EN AW-6063 – T5 ja T6
EN AW-5005 – O ja H34 EN AW-5454 – O ja H34 EN AW-6082 – T4 ja T6
EN AW-5052 – H34 EN AW-6061 – T6
(7) Standardissa EN 1999-1-2 esitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa myös muihin standardin EN 1999-1-1 kattamiin
alumiiniseoksiin ja toimitustiloihin, mikäli käytettävissä on luotettavaa tietoa materiaaliominaisuuksista korkeassa lämpötilassa tai mikäli käytetään kohdan 3.2.1 yksinkertaistettuja oletuksia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1090-3:2019 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
EN 13381-1:2020 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes
EN 13381-2:2014 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
16.04.2007
Julkaisupäivä
26.10.2012
Painos
1
Sivumäärä
54
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin