Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1999-1-1 + A1

Eurokoodi 9. Alumiinirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Rakenteita koskevat yleiset säännöt

Soveltamisala
(1) Standardissa EN 1999-1-1 esitetään muokatuista alumiiniseoksista valmistettujen rakenteiden suunnittelua koskevia perussääntöjä sekä valetuista seoksista valmistettuja rakenteita koskevia rajattuja ohjeita |A1> (ks. luku 3, liite C HUOM. Vähimmäisainepaksuudet voidaan määritellä kansallisessa liitteessä. Seuraavia rajoja suositellaan, ellei tässä standardissa nimenomaisesti toisin ilmoiteta:
- rakenneosien ainepaksuus vähintään 0,6 mm
- hitsattujen rakenneosien ainepaksuus vähintään 1,5 mm
- kiinnityksissä:
o teräsruuvien ja -niveltappien halkaisija vähintään 5 mm
o alumiiniruuvien ja -niveltappien halkaisija vähintään 8 mm
o niittien ja itsekierteittävien ruuvien halkaisija vähintään 4,2 mm.
(2) Standardissa EN 1999-1-1 käsitellään seuraavia asioita:
Luku 1: Yleistä
Luku 2: Suunnitteluperusteet
Luku 3: Materiaalit
Luku 4: Säilyvyys
Luku 5: Rakenneanalyysi
Luku 6: Sauvojen murtorajatilat
Luku 7: Käyttörajatilat
Luku 8: Liitosten mitoitus
Liite A Luotettavuuden tasoluokitus
Liite B Vedetty ekvivalentti T-osa
Liite C Materiaalin valinta
Liite D Korroosio ja pinnan suojaaminen
Liite E Jännitys-venymäsuhteen analyyttiset mallit
Liite F Poikkileikkausten käyttäytyminen kimmoteorian mukaisen rajan yläpuolella
Liite G Kiertymiskyky
Liite H Plastisiin niveliin perustuva menetelmä jatkuvissa palkeissa
Liite I Palkkien kiepahdus ja puristettujen sauvojen vääntö- tai taivutusvääntönurjahdus
Liite J Poikkileikkausten ominaisuudet
Liite K Shear lag -ilmiön vaikutukset sauvojen suunnittelussa
Liite L Liitosten luokitus
Liite M Liimakiinnitykset
(3) Luvuissa 1 ja 2 esitetään standardia EN 1990 “Basis of structural design” täydentäviä lisäsääntöjä.
(4) Luvussa 3 esitetään rakennealumiiniseoksista tehtyjen tuotteiden materiaaliominaisuuksia.
(5) Luvussa 4 esitetään yleisiä säilyvyyttä koskevia sääntöjä.
(6) Luvussa 5 käsitellään rakenneanalyysia, jossa sauvat voidaan riittävällä tarkkuudella mallintaa viivaelementeillä
kokonaistarkastelua varten.
(7) Luvussa 6 esitetään yksityiskohtaisia sääntöjä sauvojen ja niiden poikkileikkausten mitoittamisesta.
(8) Luvussa 7 esitetään käyttörajatilaa koskevia sääntöjä.
(9) Luvussa 8 esitetään yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat staattisen kuormituksen rasittamia kiinnityksiä: ruuvi-, niitti-, hitsaus- ja liimakiinnityksiä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
23.11.2009
Julkaisupäivä
26.10.2012
Painos
1
Sivumäärä
240
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin