Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1561

Valut. Suomugrafiittivaluraudat

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee seostamattomien ja niukkaseosteisten suomugrafiittivalurautojen ominaisuudet valukappaleissa, jotka on valettu hiekkamuotteihin tai lämpöteknisiltä ominaisuuksiltaan vastaaviin muotteihin.
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee suomugrafiittivalurautojen keskeiset ominaisuudet joko
a) valettujen näytteiden murtolujuuden perusteella tai
b) valukappaleesta tai kiinni valetusta kovuuskoenäytteestä mitatun kovuuden perusteella.
Mikäli valmistaja ja ostaja ovat niin sopineet, kohdan a) murtolujuuden ja kohdan b) kovuuden yhdistelmä voidaan määritellä.
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee kuusi suomugrafiittivalurautalajia valetuista näytteistä työstetyistä koesauvoista määritetyn murtolujuuden perusteella (ks. taulukko 1) ja kuusi suomugrafiittivalurautalajia Brinell-kovuuden perusteella (ks. taulukko 2).
Tämä standardi ei koske rautavalujen teknisiä toimitusehtoja, katso standardit EN 1559-1 [3] ja EN 1559-3 [4].
Tämä eurooppalainen standardi ei koske putkiin ja liittimiin käytettäviä standardin EN 877-1 [5] mukaisia suomugrafiitti-valurautoja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents
EN ISO 6506-1:2014 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method (ISO 6506-1:2014)
EN ISO 6892-1:2019 Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1:2019)
Vahvistuspäivä
21.11.2011
Julkaisupäivä
25.10.2013
Painos
2
Sivumäärä
60
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin