Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1564

Valut. Ausferriittiset pallografiittivaluraudat

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee ausferriittiset pallografiittivalurautalajit ja niiden vaatimukset.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään viisi pallografiittivalurautalajia, jotka on jaoteltu valetuista näytteistä työstetyistä koesauvoista määritettyjen mekaanisten ominaisuuksien perusteella.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään myös kaksi valurautalajia kovuuden perusteella.
Tämä standardi ei koske rautavalujen teknisiä toimitusehtoja, ks. standardit EN 1559-1 [4] ja EN 1559-3 [5].
HUOM. Liitteessä A esitettyjä valurautalajeja ei ole tarkoitettu käytettäväksi painelaitesovelluksissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents
EN 764-5:2002 Pressure Equipment - Part 5: Compliance and Inspection Documentation of Materials
EN ISO 148-1:2010 Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method (ISO 148-1:2009)
Direktiivi
97/23/EC Painelaitteet
2014/68/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
12.12.2011
Julkaisupäivä
03.01.2014
Painos
3
Sivumäärä
64
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin