Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1777

Nostolavat palo- ja pelastusajoneuvoihin. Turvallisuusvaatimukset ja testaus

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi koskee kohdan 3.1 mukaisia ajoneuvoihin asennettuja nostolavoja, jotka on tarkoitettu sammutus- ja pelastustehtäviin. Nostolavoja voidaan käyttää palon sammutuksessa, henkilöiden pelastamisessa tai suojelemisessa ja ympäristön suojelemisessa sekä muunlaisessa teknisessä toiminnassa.
Tässä asiakirjassa yksilöidään kaikenkokoisiin sammutus- ja pelastustehtävissä käytettäviin nostolavoihin kohdistuvat merkittävät vaaratekijät (katso kohta 4). Oletuksena on, että nostolavat on toimitettu kokonaisina, testattuina ja käyttövalmiina. Tässä asiakirjassa esitetään myös keinoja näiden vaaratekijöiden poistamiseen tai pienentämiseen. Tämä asiakirja koskee vain nostolavoja, jotka on standardin EN 280:2001 kohdan 1.4 mukaisesti luokiteltu ryhmän B tyyppiin 1.
HUOM. 1 Ryhmän B tyypin 1 nostolavat ovat niitä, joissa kuorman painopisteen pystysuora projektio voi olla kaatumisreunojen ulkopuolella ja joiden siirtäminen on sallittu vain, kun nostolava on kuljetusasennossa.
Tästä syystä tämä asiakirja ei koske nostolavoja, jotka on standardin EN 280:2001 kohdan 1.4 mukaisesti luokiteltu
seuraavasti:
—ryhmä A, tyyppi 1
—ryhmä A, tyyppi 2
—ryhmä A, tyyppi 3
—ryhmä B, tyyppi 2
—ryhmä B, tyyppi 3.
Tätä asiakirjaa on tarkoitus käyttää yhdessä standardien EN 1846-2 ja EN 1846-3 kanssa.
Tässä asiakirjassa käsitellään teknisiä turvallisuusvaatimuksia, joiden avulla pyritään vähentämään kohdassa 4 lueteltuja vaaroja. Vaaroja voi syntyä nostolavojen käyttöönoton, käytön, rutiinitarkistusten ja kunnossapidon aikana, kun tällaiset toimet suoritetaan valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan antamien määrittelyjen mukaisesti.
Tässä asiakirjassa käsitellään kaikkia merkittäviä nostolavoihin liittyviä vaaratekijöitä, vaaratilanteita ja vaarallisia tapahtumia, jotka voivat toteutua, kun nostolavoja käytetään tarkoitetulla tavalla tai sellaisella virheellisellä tavalla, jonka valmistaja pystyy kohtuullisen hyvin ennakoimaan. Tässä standardissa otetaan huomioon nostolavojen koko elinkaari (ks. kohta 4).
HUOM. 2 Elinkaari sisältää valmistamisen, kuljettamisen, kokoamisen ja asentamisen, käyttöönoton, käytön (johon sisältyy asetusten tekeminen, opettaminen, ohjelmointi tai prosessien siirtäminen), toiminnan, puhdistamisen, vianetsinnän, kunnossapidon, käytöstä poistamisen, purkamisen ja turvallisen hävittämisen.
Tässä asiakirjassa ei käsitellä vaaroja, jotka koskevat erityisesti
—nostolavojen käyttöä maan alla (kaivoksissa)
—nostolavojen käyttöä räjähdysvaarallisissa tiloissa
—nostovarsiston käyttöjärjestelmien hihnoja.
Tämä asiakirja ei koske nostolavoja, jotka on valmistettu ennen tämän asiakirjan julkaisupäivämäärää.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 2408:2004 Steel wire ropes for general purposes -- Minimum requirements
ISO 3864-1:2002 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas
ISO 3864-2:2004 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 2: Design principles for product safety labels
Direktiivi
98/37/EC Koneturvallisuus
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
20.04.2010
Julkaisupäivä
05.12.2013
Painos
1
Sivumäärä
163
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin