Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13237

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien termejä ja määritelmiä

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritetään termit ja määritelmät (sanasto) käytettäväksi asianomaisissa standardeissa, jotka käsittelevät räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja suojausjärjestelmiä.
HUOM. Räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja suojausjärjestelmiä koskeva direktiivi 94/9/EY saattaa koskea tämän standardin soveltamisalaan kuuluvia koneita tai laitteita. Nykyisellään tämän standardin tarkoituksena ei ole tarjota keinoja direktiivin 94/9/EY olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
94/9/EC Räjähdysvaaralliset tilat
2014/34/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
10.12.2012
Julkaisupäivä
07.03.2014
Painos
2
Sivumäärä
51
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin