Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1846-3

Palo- ja pelastusajoneuvot. Osa 3: Kiinteästi asennetut laitteet. Turvallisuus ja suorituskyky

Soveltamisala
1.1
Tämän eurooppalaisen standardin tässä osassa määritellään turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyvät vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat eräitä valinnaisia, palo- ja pelastusajoneuvoihin kiinteästi asennettavia, koulutettujen henkilöiden käyttämiä laitteita. Palo- ja pelastusajoneuvoista käytetyt nimikkeet on esitetty standardissa EN 1846-1 ja niitä koskevat vaatimukset on määritelty standardissa EN 1846-2.
HUOM. Palo- ja pelastusajoneuvojen käyttöolosuhde- ja painoluokat esitetään standardissa EN 1846-1.
Tämän eurooppalaisen standardin kattamat kiinteästi asennetut laitteet ovat seuraavat:
—vesisammutusjärjestelmä
—lisäainesammutusjärjestelmä
—tykki
—irtokaluston telineet
—koukkulaitteella käytettävä vaihtolavalaitteisto.
Tämän eurooppalaisen standardin tätä osaa olisi käytettävä yhdessä kansallisten tieliikenneajoneuvoja koskevien määräysten sekä voimassa olevien ajoneuvoja ja niiden varusteita koskevien EU:n direktiivien ja niihin liittyvien EFTA-maiden vastaavien säädösten kanssa.
Tässä eurooppalaisessa standardissa tavanomaisella lämpötilalla tarkoitetaan lämpötila-aluetta –15 °C ... +35 °C.
Jos laitteita käytetään tämän lämpötila-alueen ulkopuolella, käyttäjän olisi määriteltävä tarvittava laajempi lämpötila-alue ja valmistajan olisi määritettävä mahdollisesti tarvittavat varotoimet riskien arvioinnilla.


Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
02.09.2013
Julkaisupäivä
28.03.2014
Painos
3
Sivumäärä
102
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin