Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16124

Valut. Niukkaseosteiset kuumalujat ferriittiset pallografiittivaluraudat

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee korotetuissa lämpötiloissa käytettävät niukkaseosteiset ferriittiset pallografiittivalurautalajit ja niiden vaatimukset.
Vaatimukset liittyvät
— kemialliseen koostumukseen: kuten esitetty kullekin valurautalajille
— grafiitin muotoon ja matriisin rakenteeseen: pallografiittia pääosin ferriittisessä matriisissa
— mekaanisiin ominaisuuksiin, jotka on määritetty valetuista näytteistä työstetyistä koesauvoista.
Tämä standardi ei koske rautavalujen teknisiä toimitusehtoja (ks. standardit EN 1559-1 [1] ja EN 1559-3 [2]).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
23.01.2012
Julkaisupäivä
10.10.2014
Painos
1
Sivumäärä
65
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin