Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10025-1

Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot

Soveltamisala
1.1 Tämä eurooppalainen standardi määrittelee kuumavalssattujen rakenneterästen vaatimukset levytuotteille ja pitkille tuotteille (ks. kohta 3) pois lukien putkipalkit ja putket. Tämän eurooppalaisen standardin osassa 1 määritellään yleiset tekniset
toimitusehdot.
Rakenneteräksiä koskevat vaatimukset esitetään tämän eurooppalaisen standardin seuraavissa osissa:
Osa 2: Seostamattomat rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
Osa 3: Normalisoidut ja normalisointivalssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
Osa 4: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
Osa 5: Ilmastokorroosiota kestävät rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
Osa 6: Nuorrutetut lujat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot.
Tämän eurooppalaisen standardin mukaiset teräkset on tarkoitettu käytettäviksi hitsatuissa, pultatuissa ja niitatuissa rakenteissa.
1.2 Tämä eurooppalainen standardi ei koske pinnoitettuja tuotteita eikä kohdassa Kirjallisuus lueteltujen standardien tai standardiehdotusten mukaisia yleiseen rakennekäyttöön tarkoitettuja terästuotteita.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
21.12.2004
Julkaisupäivä
04.03.2005
Painos
1
Sivumäärä
57
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin