Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1559-2

Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 2: Teräsvalujen lisävaatimukset

Soveltamisala
Standardin EN 1559 tämä osa määrittelee teknisten toimitusehtojen lisävaatimukset teräsvalukappaleille, ellei kyselyn ja tilauksen yhteydessä ole toisin sovittu.
Tämä eurooppalainen standardi koskee myös nikkeli- ja kobolttiseosvaluja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10027-1:2016 Designation systems for steels - Part 1: Steel names
EN 10027-2:2015 Designation systems for steels - Part 2: Numerical system
EN 12680-1:2003 Founding - Ultrasonic examination - Part 1: Steel castings for general purposes
Vahvistuspäivä
10.11.2014
Julkaisupäivä
06.02.2015
Painos
2
Sivumäärä
48
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin