Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16005

Konekäyttöiset käyntiovet. Käyttöturvallisuus. Vaatimukset ja testimenetelmät

Soveltamisala
1.1 Yleistä

Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään konekäyttöisten ulko- ja sisäovien suunnittelu- ja testimenetelmien vaatimukset. Tällaiset ovet voivat olla sähkömekaanisia, sähköhydraulisia tai pneumaattisia.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluu konekäyttöisten käyntiovien käyttöturvallisuus. Näitä ovia käytetään tavanomaiseen kulkemiseen, hätäpoistumisteillä sekä käyntiovina, joilla on palonkestävyys- ja/tai savunhallintaominaisuuksia.
Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat käyntiovityypit ovat konekäyttöiset liuku-, heiluri- ja pyöröovet, mukaan lukien balanssi- ja taiteovet, joissa on sivulle avautuva ovilehti.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat muihin oviin asennetut konekäyttöiset käynti-ovet, joiden pääasiallinen suunniteltu käyttö on henkilöiden turvallinen kulku.
Tässä eurooppalaisessa standardissa käsitellään kaikkia merkittäviä konekäyttöisiin käyntioviin liittyviä riskejä ja vaaratilanteita, kun ovia käytetään suunnitellun käytön mukaisesti tai väärin tavalla, joka on valmistajan kohtuullisesti ennakoitavissa (ks. liite J).

1.2 Rajaukset

Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu
— ylöspäin avautuvat ovet
— hissien ovet
— ajoneuvojen ovet
— konekäyttöiset ovet tai portit, jotka on suunniteltu pääasiassa ajoneuvoliikennettä tai tavarankuljetusta varten
— teollisuusprosesseissa käytettävät ovet
— väliseinät
— ovet, joissa ihmiset eivät saa kulkea (kuten torninosturin suoja-aidat)
— liikennepuomit
— kääntöportit
— asemalaiturin ovet.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu käyntiovien erikoistoiminnat, kuten pankkien, lentokenttien jne. turvallisuus tai palo-osastoinnit, joissa erikoistoiminnan vaatimustenmukaisuus käyttösovelluksessa on ensisijaista.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske ovien käyttöä ympäristössä, jossa sähkömagneettiset häiriöt ovat standardissa EN 61000-6-3 määritellyn alueen ulkopuolella.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske ovien radio-ohjauslaitteita. Jos käytetään radio-ohjauslaitetta, olisi sovellettava myös asianomaisia ETSI-standardeja.
Tässä eurooppalaisessa standardissa ei ole mitään melua koskevia konekäyttöisten käyntiovien erityisvaatimuksia konedirektiiviin liittyen, koska meluhaittojen ei katsota olevan merkittävä vaara.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske konekäyttöisiä käyntiovia, jotka on otettu käyttöön ennen päivämäärää, jolloin CEN on julkaissut tämän asiakirjan.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske konekäyttöisten käyntiovien käyttöä ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 12150-1:2015+A1:2019 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description
EN 12433-1:1999 Industrial, commercial and garage doors and gates - Terminology - Part 1: Types of doors
EN 12433-2:1999 Industrial, commercial and garage doors and gates - Terminology - Part 2: Parts of doors
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
11.02.2013
Julkaisupäivä
27.02.2015
Painos
1
Sivumäärä
59
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin