Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10295

Tulenkestävät valuteräkset

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi koskee yleiseen käyttöön (ei paineastiakäyttöön) tarkoitettuja yli 600 °C lämpötiloissa käytettäviä tulenkestäviä teräsvaluja. Standardi koskee myös tulenkestäviä nikkeli- ja kobolttipohjaisia seoksia.
Tämä standardi määrittelee ferriittisistä, austeniittis-ferriittisistä ja austeniittisista teräksistä sekä nikkeli- ja kobolttipohjaisista seoksista valmistetut valukappaleet niiden kemiallisen koostumuksen (ks. taulukko 1) ja mekaanisten ominaisuuksien
(ks. taulukko 2) perusteella.
Mikäli valukappaleita liitoshitsataan valimon toimesta, tämä eurooppalainen standardi on voimassa.
Mikäli valukappaleita hitsataan:
— muokattuihin tuotteisiin (levyt, putket, takeet, jne.)
— tai muun kuin valimon toimesta
tämä eurooppalainen standardi ei ole voimassa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1559-1:2011 Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General
EN 1559-2:2014 Founding - Technical conditions of delivery - Part 2: Additional requirements for steel castings
Vahvistuspäivä
22.04.2003
Julkaisupäivä
19.06.2003
Painos
1
Sivumäärä
28
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin