Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16096

Kulttuuriperinnön vaaliminen. Rakennusperintökohteen selvitys ja raportti

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa annetaan ohjeita rakennusperinnön selvityksestä. Siinä määritellään,
miten rakennusperintöä olisi arvioitava, dokumentoitava ja tallennettava sekä miten siitä raportoidaan.
Selvitys on yleisluontoinen, ja se koostuu kohteen säilyneisyyden arvioimisesta silmämääräisin havainnoin,
joihin liitetään tarvittaessa yksinkertaiset mittaukset. Kohteen tärkeät tiedot ja dokumentit olisi koottava ja
esitettävä raportissa.
Tätä eurooppalaista standardia voidaan soveltaa kaikkiin rakennusperintökohteisiin, kuten rakennuksiin,
raunioihin, siltoihin ja muihin rakenteisiin. Rakennusperintö kattaa sekä suojellut että suojelemattomat
merkittävät rakennukset ja rakenteet. Tässä standardissa ei käsitellä arkeologisia kohteita eikä kulttuurimaisemia.
Tässä eurooppalaisessa standardissa ei määritellä, miten rakennusperinnön tilanteen määritys (3.7) suoritetaan.
Luetteloituun tai suojeltuun rakennusperintöön voi liittyä erityisiä kansallisia säädöksiä, jotka koskevat
asiantuntijoiden dokumentointi- ja työskentelytapoja.
Tämän eurooppalaisen standardin avulla voidaan
a) kuvata ylläpitotoimenpiteitä ja määritellä vaurioiden lisätutkimusten tarvetta
b) määritellä selvityksen tilaajan tarpeet ja tietojen yksityiskohtaisuutta koskevat vaatimukset
c) luoda yhtenäisiä menettelytapoja ja vertailukelpoista tietoa suoritettaessa rakennusryhmän tai alueen
kuntoselvitystä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
03.09.2012
Julkaisupäivä
15.05.2015
Painos
1
Sivumäärä
38
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin