Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14015

Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävien säiliöiden suunnittelu ja valmistus. Paikalla rakennettavat pystylieriön muotoiset tasapohjaiset maanpäälliset hitsatut terässäiliöt

Soveltamisala
1.1 Tässä asiakirjassa määritellään vaatimukset nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa
käytettäville, paikalla rakennettavien pystylieriön muotoisten tasapohjaisten maanpäällisten hitsattujen
terässäiliöiden materiaaleille, suunnittelulle, valmistukselle, asennukselle, testaukselle ja tarkastukselle sekä
teknisille toimitusehdoille, joista on sovittava (ks. liite A).
Tätä asiakirjaa ei sovelleta säiliöihin, joissa tuote jäähdytetään sen pitämiseksi nesteenä ilmakehän paineessa
(ks. standardiehdotus prEN 14620).
Tätä asiakirjaa sovelletaan säiliön perusrakenteen eheyteen, eikä se sisällä prosessisuunnittelua, käyttöä,
turvallisuutta ja palontorjuntaa eikä käytön aikaista tarkastus-, kunnossapito- ja korjaustoimintaa koskevia
vaatimuksia. Nämä asiat esitetään yksityiskohtaisesti muissa menettelytapaohjeissa (ks. liite B).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
27.06.2005
Julkaisupäivä
03.07.2015
Painos
1
Sivumäärä
466
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin