Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + A2 + AC

Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

Soveltamisala
(1)P EN 1995 koskee rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden suunnittelua käytettäessä puuta (sahatavaraa sahattuna, höylättynä tai pyöreänä puutavarana, iimapuuta tai puisia rakennetuotteita, kuten LVL:ää) tai puulevyjä, jotka on koostettu
liimaamalla tai mekaanisin liittimin. Standardissa noudatetaan rakenteiden varmuutta ja käyttökelpoisuutta koskevia periaatteita ja vaatimuksia sekä suunnittelua ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevia perusteita, jotka on esitetty standardissa EN 1990:2002.
(2)P EN 1995 koskee vain puurakenteiden mekaanista kestävyyttä, käyttökelpoisuutta, säilyvyyttä ja palonkestävyyttä koskevia vaatimuksia. Muita vaatimuksia, kuten lämmön- tai ääneneristävyyttä koskevia, ei tarkastella.
(3) EN 1995 on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä seuraavien standardien kanssa:
EN 1990:2002 Eurocode – Basis of design9
EN 1991 ”Actions on structures”
Puurakenteiden kannalta olennaisia rakennustuotteita koskevat EN-standardit EN 1998 ”Design of structures for earthquake resistance”, kun puurakenteita rakennetaan maanjäristysalueille.
(4) EN 1995 jakautuu osiin:
EN 1995-1 General
EN 1995-2 Bridges
(5) EN 1995-1 ”General” käsittää osat:
EN 1995-1-1 General – Common rules and rules for buildings
EN 1995-1-2 General – Structural fire design
(6) Osassa EN 1995-2 viitataan osassa EN 1995-1-1 oleviin yleisiin sääntöihin. Osan EN 1995-2 kohdat täydentävät osan
EN 1995-1 kohtia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10346:2015 Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions
EN ISO 1461:2009 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:2009)
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
16.06.2014
Julkaisupäivä
03.07.2015
Painos
3
Sivumäärä
224
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin