Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15207

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt. Vaarallisilla alueilla käytettävien käyttölaitteiden pistotulppa- ja pistorasialiitäntä (24 V nimellisjännite) ja virransyöttöominaisuudet

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaarallisilla alueilla käytettävän vetoauton ja perävaunun tai kuljetussäiliön ja perävaunun välisen sähkökytkennän yhteensopivuusvaatimukset eli
— tyypin A ja tyypin S sähkökytkentä käyttölaitteeseen
— kunkin toimintomuodon virransyöttöominaisuudet.
Pistokytkimissä on varaukset myöhemmin tehtäville kytkennöille liittyen mm. tiedonsiirtoon.
Pistokytkimiä ei käytetä tarkoituksiin, jotka määritellään muissa vetoauton ja perävaunun välisiä kytkentöjä koskevissa standardeissa, esim. standardeissa ISO 12098 ja ISO 7638‑1.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 12098:2004 Road vehicles -- Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles -- 15-pole connector for vehicles with 24 V nominal supply voltage
ISO 16750-3:2012 Road vehicles -- Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment -- Part 3: Mechanical loads
ISO 4091:2003 Road vehicles -- Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles -- Definitions, tests and requirements
Direktiivi
2008/68/EC Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
19.01.2015
Julkaisupäivä
28.08.2015
Painos
2
Sivumäärä
25
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin