Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1991-1-7 + A1 + AC

Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-7: Yleiset kuormat. Onnettomuuskuormat

Soveltamisala
(1) Standardin osa EN 1991-1-7 sisältää toimintaperiaatteet ja säännöt, joiden avulla rakennuksia sekä muita maa- ja vesirakennuskohteita suojataan määriteltävissä olevilta ja määrittelemättömästä syystä aiheutuvilta onnettomuuskuormilta.
(2) Standardin osassa EN 1991-1-7 määritellään:
– määriteltävissä oleviin onnettomuuskuormiin perustuvat toimintaperiaatteet
– paikallisen vaurion laajuuden rajoittamiseen perustuvat toimintaperiaatteet.
(3) Tässä standardin EN 1991 osassa käsitellään seuraavia asioita:
– määritelmät ja merkinnät (luku 1)
– kuormien luokitus (luku 2)
– mitoitustilanteet (luku 3)
– törmäys (luku 4)
– räjähdykset (luku 5)
– rakennusten suunnittelu määrittelemättömästä syystä aiheutuneen paikallisen vaurion vaikutukselle (opastava liite A)
– riskinarviointia koskevia tietoja (opastava liite B)
– dynaaminen mitoitus törmäyksen varalta (opastava liite C)
– rakennuskohteen sisäpuoliset räjähdykset (opastava liite D).
(4) Siiloissa tapahtuvia pölyräjähdyksiä koskevia sääntöjä esitetään standardissa EN 1991-4.
(5) Sillan kannella kulkevista ajoneuvoista aiheutuvia törmäyksiä koskevia sääntöjä esitetään standardissa EN 1991-2.
(6) Standardissa EN 1991-1-7 ei käsitellä onnettomuuskuormia, joita aiheuttavat ulkopuoliset räjähdykset, sodankäynti ja terrorismi tai rakennusten tai maa- ja vesirakennuskohteiden vakavuutta seismisen toiminnan tai tulipalon jälkeen.
HUOM. Ks. myös kohtaa 3.1.


Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
11.08.2014
Julkaisupäivä
28.08.2015
Painos
2
Sivumäärä
118
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin