Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15804 + A1 Kumottu

Kestävä rakentaminen. Rakennustuotteiden ympäristöselosteet. Laadinnan yleissäännöt

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään rakennustuotteiden ja palveluiden tyypin III ympäristöselosteiden laadinnan yleissäännöt.
HUOM. Tämä standardi ei kata tuotteiden sosiaalisen ja taloudellisen suoritustason arviointia.
Yleissäännöt:
—määrittelevät ilmoitettavat indikaattorit sekä tavan, jolla ne järjestellään ja raportoidaan
—määrittelevät mitkä tuotteen elinkaaren vaiheet katetaan ympäristöselosteessa (EPD) ja mitkä prosessit on sisällytettävä kuhunkin elinkaaren vaiheeseen
—määrittelevät yleissäännöt skenaarioiden laatimiseksi
—sisältävät säännöt ympäristöselosteen perustana olevan inventaarioanalyysin ja vaikutusarvioinnin laskentaan sekä laskennassa käytettävän tiedon laadun määrittelyn
—sisältävät säännöt lisätiedoista, jotka koskevat rakennustuotteen käytönaikaisia vaarallisten aineiden päästöjä sisäilmaan, maaperään ja veteen ja joita ympäristövaikutuksiin liittyvät indikaattorit eivät kata
—määrittelevät ne ehdot, joiden mukaan rakennustuotteita voidaan vertailla ympäristöselosteen antaman tiedon pohjalta.
Rakennuspalveluita käsittelevää ympäristöselostetta koskevat samat säännöt ja vaatimukset kuin rakennustuotteiden ympäristöselostetta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
27.01.2014
Kumouspäivä
08.11.2019
Painos
2
Sivumäärä
96
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin