Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14877

Ulkoliikuntapaikkojen keinoaineiset pintarakenteet. Vaatimukset

Soveltamisala
Tässä standardissa määritellään ulkoliikuntapaikkojen keinoaineisten (polymeeristen) pintarakenteiden (paikalla valetut ja tehdasvalmisteiset) vaatimukset. Standardi kattaa seuraavien alueiden keinoaineiset pintarakenteet:
− yleisurheilu: juoksuradat ja kentät
– tenniskentät
– julkiset liikuntapaikat.
Tässä eurooppalainen standardi koostuu kahdesta osuudesta. Ensimmäisessä osuudessa kuvataan tuotteiden laboratoriotestausta koskevat vaatimukset, jotta varmistetaan, että tuotteet saavuttavat urheilun vaatimat suorituskykyominaisuudet ja pelipinnan käyttäytymisominaisuudet ja että tuotteet on valmistettu materiaaleista, joiden laatu on hyväksyttävällä tasolla. Toisessa osuudessa kuvataan asennettujen pintojen vaatimukset, jotta varmistetaan, että urheilun vaatimat suorituskykyominaisuudet ja pelipinnan käyttäytyminen sopivat tuotteen suunniteltuun käyttöön.
Jos keinoaineisten pintarakenteiden testauksessa vaaditaan kolmannen osapuolen tekemää testausta osoittamaan vaatimustenmukaisuus tämän standardin kanssa, on suositeltavaa, että laboratoriolla on standardin EN ISO/IEC 17025 mukainen pätevyys tehdä tässä standardissa määriteltyjä testejä.
HUOM. 1 Liitteessä A annetaan esimerkkejä päällystetyypeistä ja niiden soveltamisaloista.
HUOM. 2 ”Julkinen liikuntapaikka” määritellään kansallisissa määräyksissä.
HUOM. 3 Pintarakenteen paksuudelle annetaan vähimmäisvaatimukset, mikä tarkoittaa sitä, että tätä eurooppalaista standardia ei sovelleta kaikkiin ulkoliikuntapaikkojen pintarakenteisiin.
Tämä eurooppalainen standardi ei kata huipputason yleisurheiluun tarkoitettujen pintarakenteiden vaatimuksia; noiden rakenteiden tulisi noudattaa kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) vaatimuksia.
HUOM. 4 Tämä eurooppalainen standardi ei sisällä keinonurmea koskevia vaatimuksia, vaan ne määritellään standardissa EN 15330-1.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
28.10.2013
Julkaisupäivä
27.11.2015
Painos
1
Sivumäärä
35
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin