Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14043

Sammutus- ja pelastustehtäviin tarkoitetut tikas- ja nostolava-autot. Samanaikaisilla liikkeillä varustetut konetikkaat. Turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset ja testausmenetelmät

Soveltamisala
1.1 Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset sekä testausmenetelmät, joita sovelletaan samanaikaisilla liikkeillä varustettuihin konetikkaisiin, jotka kuuluvat luokkiin 18, 24, 30 ja > 30–56 kohdan 3.13 mukaisesti ja jotka ovat sammutushenkilöstön käytössä ja jotka on tarkoitettu sammutukseen ja ihmisten pelastamiseen.
HUOM. Tätä eurooppalaista standardia on tarkoitus käyttää yhdessä standardien EN 1846-1, EN 1846-2 ja EN 1846-3 kanssa.
Konetikasajoneuvot koostuvat alustasta, rungosta ja moottoroidusta tikasmallisesta nostovarsistosta, jossa voi olla pelastuskori.
Tämän eurooppalaisen standardin kattamissa konetikasajoneuvoissa on itsekulkeva alusta, jonka moottori tuottaa tikkaiden käyttöön tarvittavan energian ja mahdollistaa kaikkien toimintoliikkeiden tekemisen yhtäaikaisesti rajoittamatta kääntymisliikkeen kulmaa.

1.2 Tässä eurooppalaisessa standardissa käsitellään teknisiä turvallisuusvaatimuksia, joiden avulla pyritään vähentämään kohdassa 4 lueteltuja vaaroja. Vaaroja voi syntyä konetikkaiden käyttöönoton, käytön, rutiinitarkistusten ja kunnossapidon aikana, kun tällaiset toimet suoritetaan valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan antamien määrittelyjen mukaisesti.

1.3 Tässä eurooppalaisessa standardissa käsitellään konetikasajoneuvojen käyttöä ympäristön lämpötilan vaihteluvälillä –15 °C ... +35 °C, kun tikaskokonaisuuteen kohdistuvan tuulen nopeus on ≤ 12,5 m/s. Tämän olosuhdealueen ulkopuolella tapahtuva käyttö saattaa vaatia lisätoimenpiteitä. Erityisissä ilmasto-olosuhteissa käytettävistä erikoismalleista olisi sovittava valmistajan ja ostajan kesken. Mahdolliset lisävaatimukset eivät kuulu tämän standardin soveltamisalaan.

1.4 Tässä eurooppalaisessa standardissa ei käsitellä tavalliseen autonalustaan ja sen käyttöön tieliikenneajoneuvona liittyviä tai siitä syntyviä vaaroja.

1.5 Tämä eurooppalainen standardi ei koske samanaikaisilla liikkeillä varustettuja konetikasajoneuvoja, jotka on valmistettu ennen kuin CEN on julkaissut tämän eurooppalaisen standardin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 8598:1996 Optics and optical instruments -- Focimeters
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
17.02.2014
Julkaisupäivä
08.12.2015
Painos
3
Sivumäärä
172
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin