Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16323

Viemäröintitekniikan sanasto

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa on yhdenmukaistettu ja määritelty yleiset termit jäteveden keräämiselle, kuljetukselle, käsittelylle, poistolle (ja uudelleenkäytölle), sekä lietteen käsittelylle, hyödyntämiselle ja hävittämiselle.
Tämän eurooppalaisen standardin sisältämät termit ja määritelmät toimivat perustana kaikille viemäröintitekniikan alalla tehtäville standardeille tai standardien uusimisille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
26.05.2014
Julkaisupäivä
29.12.2015
Painos
1
Sivumäärä
160
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin