Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13001-1

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 1: Yleiset periaatteet ja vaatimukset

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään yleiset ehdot ja vaatimukset ja sitä käytetään yhdessä standardin EN 13001-2 ja standardisarjan EN 13001-3 kanssa, joissa kokonaisuutena määritellään suunnittelua koskevat ehdot ja vaatimukset nostureissa esiintyvien mekaanisten vaarojen välttämiseksi sekä menetelmät mainittujen vaatimusten todentamiseksi.
HUOM. Erityisvaatimukset tietyn tyyppisille nostureille annetaan nosturityyppikohtaisissa eurooppalaisissa standardeissa.
Seuraava lista kattaa olennaiset vaaratilanteet, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoon tavallisessa käytössä ja ennakoitavissa väärinkäyttötilanteissa. Tämän eurooppalaisen standardin kohta 4 on välttämätön seuraavien vaaratekijöiden aiheuttamien riskien vähentämiseksi tai poistamiseksi:
a) nosturin tai sen osien epätasapaino (kaatuminen)
b) lujuuden rajojen ylittäminen (myötääminen, murtuminen, väsyminen)
c) nosturin tai sen osien elastinen epätasapaino (nurjahdus, lommahdus)
d) materiaalin tai komponenttien lämpötilarajojen ylittäminen
e) muodonmuutoksen rajojen ylittäminen.
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan nostureihin, jotka on valmistettu sen päivämäärän jälkeen, jolloin CEN on hyväksynyt tämän standardin, ja standardi toimii vertailupohjana tietyn nosturityypin eurooppalaisille standardeille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 2394:2015 General principles on reliability for structures
ISO 4306-1:2007 Cranes -- Vocabulary -- Part 1: General
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.05.2015
Julkaisupäivä
05.01.2016
Painos
3
Sivumäärä
63
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin