Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13001-2

Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 2: Kuormitukset

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään kuormitukset ja sitä käytetään yhdessä standardin EN 13001-2 ja standardisarjan EN 13001-3 kanssa, joissa kokonaisuutena määritellään suunnittelua koskevat ehdot ja vaatimukset nostureissa esiintyvien mekaanisten vaarojen välttämiseksi sekä menetelmät mainittujen vaatimusten todentamiseksi.
HUOM. Erityisvaatimukset tietyn tyyppisille nostureille annetaan nosturityyppikohtaisissa eurooppalaisissa standardeissa.
Seuraava lista kattaa olennaiset vaaratilanteet, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoon tavallisessa käytössä ja ennakoitavissa väärinkäyttötilanteissa. Standardin kappale 4 on välttämätön seuraavien vaaratekijöiden aiheuttamien riskien vähentämiseksi tai poistamiseksi:
a) nosturin tai sen osien epätasapaino (kaatuminen)
b) lujuuden rajojen ylittäminen (myötääminen, murtuminen, väsyminen)
c) nosturin tai sen osien elastinen epätasapaino (nurjahdus, lommahdus)
d) materiaalin tai komponenttien lämpötilarajojen ylittäminen
e) muodonmuutoksen rajojen ylittäminen.
Tämä standardi ei koske nostureita, jotka on valmistettu ennen tämän standardin julkaisupäivämäärää.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 4306-1:2007 Cranes -- Vocabulary -- Part 1: General
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
01.09.2014
Julkaisupäivä
05.01.2016
Painos
5
Sivumäärä
124
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin