Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15567-1

Urheilu- ja vapaa-ajan välineet. Seikkailuradat. Osa 1: Rakennetta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset

Soveltamisala
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan kiinteisiin ja siirrettäviin seikkailuratoihin ja niiden osiin.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään seikkailuratojen ja niiden osien suunnittelua, rakennetta, tarkastusta ja huoltoa koskevat turvallisuusvaatimukset.
Tätä eurooppalaista standardia ei sovelleta väliaikaisiin seikkailuratoihin (ks. kohta 3.3) eikä lasten leikkikenttiin (ks. standardin EN 1176 kaikki osat).
Seikkailuratojen käyttöön sovelletaan standardin EN 15567 osaa 2.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 4309:2010 Cranes -- Wire ropes -- Care and maintenance, inspection and discard
Vahvistuspäivä
15.06.2015
Julkaisupäivä
09.02.2016
Painos
2
Sivumäärä
67
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin