Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 15628

Kunnossapito. Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi sisältää määritelmät kunnossapitohenkilöstön pätevöittämiseksi laitosten, yhdyskuntarakentamisen sekä tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtäviin.
Laitosten ja kiinteistöjen kunnossapito on sisällytetty tähän eurooppalaiseen standardiin teknisten palveluiden osalta.
Tämä eurooppalainen standardi opastaa kunnossapitohenkilöstön pätevöitymiseen vaadittavan tietämyksen, taitojen ja kyvykkyyksien määrittelyssä.
Tämä eurooppalainen standardi kattaa seuraavat kunnossapito-organisaation ammattilaiset:
— kunnossapitoasentaja
— kunnossapitotyönjohtaja ja kunnossapitosuunnittelija
— kunnossapitopäällikkö (vastuussa kunnossapitotoiminnasta tai -palvelusta)
Tämä eurooppalainen standardi ei yksilöi tiettyyn tuotesektoriin liittyviä todentamisen kriteerejä eikä henkilöstön erityiskoulutusta.
HUOM. Erikoistuminen ja ammatti ovat riippuvaisia soveltuvan toimialan omasta koulutuksesta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 13306:2010 Maintenance - Maintenance terminology
EN ISO 14001:2004 Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)
EN ISO 9000:2005 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
22.09.2014
Julkaisupäivä
22.03.2016
Painos
1
Sivumäärä
59
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin