Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1991-1-6 + AC

Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-6: Yleiset kuormat. Toteuttamisen aikaiset kuormat

Soveltamisala
1.1 Soveltamisala
(1) Standardissa EN 1991-1-6 esitetään periaatteet ja yleiset säännöt rakennusten ja muiden maa- ja vesirakennuskohteiden toteuttamisen aikana huomioon otettavien kuormien määrittämiseksi.
HUOM. 1 Tätä standardin EN 1991 osaa voidaan käyttää opastuksena määritettäessä erityyppisten rakennuskohteiden yhteydessä huomioon otettavia kuormia, mukaan lukien rakenteen muutokset, kuten korjausrakentaminen ja osittainen tai täydellinen purkaminen. Lisäsääntöjä ja -opastusta esitetään liitteissä A1, A2 ja B.
HUOM. 2 Tässä eurooppalaisessa standardissa ei käsitellä rakennustyömaalla tai sen lähiympäristössä olevia ihmisiä koskevia turvallisuussäännöksiä.
Tällaiset säännökset voidaan määritellä hankekohtaisesti.
(2) Standardin EN 1991 tässä osassa käsitellään seuraavia asioita.
Luku 1: Yleistä
Luku 2: Kuormien luokitus
Luku 3: Mitoitustilanteet ja rajatilat
Luku 4: Kuormat
Liite A1: Rakennuksia koskevat lisäsäännöt (velvoittava)
Liite A2: Siltoja koskevat lisäsäännöt (velvoittava)
Liite B: Käyttötarkoituksen muutoksen, uudelleenrakentamisen ja purkamisen aikaiset rakenteisiin vaikuttavat kuormat (opastava).
(3) Standardissa EN 1991-1-6 esitetään myös sääntöjä sellaisten kuormien määrittämiseen, joita voidaan käyttää kohdassa 1.5 määriteltävien, rakennusten sekä maa- ja vesirakennusten toteuttamiseen tarvittavien apurakenteiden suunnitteluun.
HUOM. Apurakenteiden suunnittelusäännöt voidaan määritellä kansallisessa liitteessä tai hankekohtaisesti. Opastusta on saatavissa asianomaisista eurooppalaisista standardeista. Esimerkiksi standardissa EN 12812 esitetään muottien ja niiden tukitelineiden suunnittelusääntöjä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design
EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
EN 1991-1-2:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
15.08.2005
Julkaisupäivä
17.05.2016
Painos
2
Sivumäärä
52
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin