Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1991-1-2 + AC

Eurokoodi 1. Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset

Soveltamisala
1.1 Soveltamisala
(1) Standardin EN 1991 tähän osaan 1-2 sisältyvät menetelmät soveltuvat rakennuksiin, joihin vaikuttaa rakennuksen ja sen käyttötavan mukainen palokuorma.
(2) Standardin EN 1991 tässä osassa 1-2 käsitellään palolle altistettuihin rakenteisiin kohdistuvia lämpörasituksia ja mekaanisia kuormia. Tämä osa on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä standardien prEN 1992…prEN 1996 ja prEN 1999 palomitoitusosien kanssa, joissa esitetään rakenteiden palonkestävyyden mitoitussäännöt.
(3) Standardin EN 1991 tähän osaan 1-2 sisältyvät nimellispaloon liittyvät lämpörasitukset ja fysikaalisiin parametreihin perustuvat lämpörasitukset. Liitteissä esitetään lisää lämpörasituksia koskevia fysikaalisiin parametreihin perustuvia tietoja ja malleja.
(4) Standardin EN 1991 tässä osassa 1-2 esitetään lämpörasituksiin ja mekaanisiin kuormiin liittyvät yleiset periaatteet ja soveltamissäännöt, joita käytetään standardien EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 ja EN 1991-1-4 yhteydessä.
(5) Tässä asiakirjassa ei käsitellä palon jälkeen suoritettavaa rakenteen vaurioiden arviointia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 13501-2:2016 Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design
EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
22.04.2003
Julkaisupäivä
17.05.2016
Painos
2
Sivumäärä
103
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin