Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1004

Esivalmistetuista rakenneosista kootut kulkuun ja työskentelyyn tarkoitetut siirreltävät telineet. Materiaalit, mitat, mitoituskuormat, turvallisuus- ja käyttövaatimukset

Soveltamisala
Tämä asiakirja koskee esivalmistetuista rakenneosista koottuja kulkuun ja työskentelyyn tarkoitettuja siirrettäviä telineitä, joiden korkeus on 2,5 m – 12,0 m (sisätiloissa) tai 2,5 m – 8,0 m (ulkotiloissa).
Tässä asiakirjassa
— annetaan ohjeita päämittojen ja seisontavakavuutta parantavien menetelmien valintaan
— esitetään turvallisuus- ja käyttövaatimukset
— annetaan tietoja valmiista telineistä.
HUOM. Tässä asiakirjassa ”sisätiloissa” tarkoittaa, ettei telinettä saa altistaa tuulelle, ja ”ulkotiloissa” tarkoittaa, että telineen voi altistaa tuulelle.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
27.06.2005
Julkaisupäivä
24.05.2016
Painos
1
Sivumäärä
61
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin