Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16732

Vetoketjut. Vaatimukset

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään nauhoihin kiinnitetyistä lomittuvista kappaleista valmistettujen vetoketjujen seuraavia ominaisuuksia koskevat kestävyysluokat ja testausmenetelmät: vetimen kiinnityslujuus, kiintoketjun kiinteän pään lujuus, yläpäätteiden lujuus, avoketjun kiintohylsyn lujuus, edestakaisen liikkeen kestävyys, suljetun vetoketjun poikittaislujuus, avoketjun hylsyn poikittaislujuus, lukon lukitusmekanismi, avoketjun lukon yläpäätteen yli vetämiseen tarvittava voima sekä vetimen vääntölujuus.
HUOM. Liitteissä B–K määritellyt testit on kehitetty erityisesti suoraan valmiille vetoketjuille suoritettaviksi. Niiden tavoitteena on antaa käyttäjälle riittävä varmuus siitä, että tässä standardissa esitettyjen vaatimusten mukainen vetoketju toimii hyväksyttävästi käyttötarkoituksessaan. Liitteessä L on tietoa vetoketjujen suurten valmistuserien näytteenottomenettelyistä.
Lisäksi määritellään kestävyystasot värinkestävyydelle ja mittapysyvyydelle vesipesussa ja kuivapesussa.
Tämä eurooppalainen standardi koskee yleiskäyttöön tarkoitettuja vetoketjuja, eikä sitä voida soveltaa erityiskäyttöön tarkoitettuihin vetoketjuihin (kuten sukelluspukujen painetiiviisiin vetoketjuihin).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 20105-A02:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in colour (ISO 105-A02:1993)
EN ISO 105-A03:2019 Textiles - Tests for colour fastness - Part A03: Grey scale for assessing staining (ISO 105-A03:2019)
EN ISO 105-C06:2010 Textiles - Tests for colour fastness - Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering (ISO 105-C06:2010)
Vahvistuspäivä
19.02.2016
Julkaisupäivä
24.05.2016
Painos
1
Sivumäärä
73
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin