Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16732

Vetoketjut. Vaatimukset

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään nauhoihin kiinnitetyistä lomittuvista kappaleista valmistettujen vetoketjujen seuraavia ominaisuuksia koskevat kestävyysluokat ja testausmenetelmät: vetimen kiinnityslujuus, kiintoketjun kiinteän pään lujuus, yläpäätteiden lujuus, avoketjun kiintohylsyn lujuus, edestakaisen liikkeen kestävyys, suljetun vetoketjun poikittaislujuus, avoketjun hylsyn poikittaislujuus, lukon lukitusmekanismi, avoketjun lukon yläpäätteen yli vetämiseen tarvittava voima sekä vetimen vääntölujuus.
HUOM. Liitteissä B–K määritellyt testit on kehitetty erityisesti suoraan valmiille vetoketjuille suoritettaviksi. Niiden tavoitteena on antaa käyttäjälle riittävä varmuus siitä, että tässä standardissa esitettyjen vaatimusten mukainen vetoketju toimii hyväksyttävästi käyttötarkoituksessaan. Liitteessä L on tietoa vetoketjujen suurten valmistuserien näytteenottomenettelyistä.
Lisäksi määritellään kestävyystasot värinkestävyydelle ja mittapysyvyydelle vesipesussa ja kuivapesussa.
Tämä eurooppalainen standardi koskee yleiskäyttöön tarkoitettuja vetoketjuja, eikä sitä voida soveltaa erityiskäyttöön tarkoitettuihin vetoketjuihin (kuten sukelluspukujen painetiiviisiin vetoketjuihin).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
19.02.2016
Julkaisupäivä
24.05.2016
Painos
1
Sivumäärä
73
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin