Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1991-1-3 + AC + A1

Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat

Soveltamisala
1.1 Soveltamisala
(1) Standardissa EN 1991-1-3 annetaan ohjeita rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden rakennesuunnittelussa käytettävien lumikuormien arvojen määrittämiseksi.
(2) Tämä osa ei päde yli 1 500 m korkeudessa olevissa kohteissa, ellei toisin mainita.
HUOM. 1 Yli 1500 m korkeudessa olevien kohteiden lumikuormien käsittelyä koskevia ohjeita voidaan antaa kansallisessa liitteessä.
(3) Liitteessä A esitetään tietoja eri alueilla käytettävistä mitoitustilanteista ja kuormituskaavioista.
HUOM. Nämä eri alueet voidaan määritellä kansallisessa liitteessä.
(4) Liitteessä B esitetään lumen poikkeuksellisen kinostumisen käsittelyssä käytettävät muotokertoimet.
HUOM. Liitteen B käyttö sallitaan kansallisessa liitteessä.
(5) Liitteessä C esitetään maanpinnalla vaikuttavan lumikuorman ominaisarvoja, jotka perustuvat tähän Eurocode-standardiin liittyvän, Euroopan komission osaston DGIII – D-3 teettämän tutkimuksen tuloksiin.
Tämän liitteen tavoitteena on:
— antaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tietoja, jotka auttavat heitä kansallisten karttojen uudelleen piirtämisessä ja päivittämisessä
— auttaa varmistamaan, että jäsenmaissa käytetään määriteltyjä yhdenmukaistettuja menettelytapoja käsiteltäessä tämän liitteen karttojen tuottamiseen käytettyjä, lunta koskevia perustietoja.
(6) Liitteessä D annetaan ohjeita maanpinnalla vaikuttavan lumikuorman sovittamiseen toistumisvälin mukaan.
(7) Liitteessä E annetaan tietoja lumen tilavuuspainosta.
(8) Tässä osassa ei anneta ohjeita tiettyjen lumikuormaa koskevien asioiden käsittelyyn. Tällaisia ovat esim.:
— korkeammalla olevalta katolta liukuvan tai putoavan lumen aiheuttamat sysäyskuormat
— lisätuulikuormat, joita saattaa syntyä lumen olemassaolon tai jään kertymisen aiheuttamasta rakennuskohteen muodon tai koon muuttumisesta
— kuormat alueilla, joilla lunta on läpi vuoden
— jääkuorma
— lumen aiheuttama poikittainen kuorma (esim. kinosten aiheuttama poikittaiskuorma)
— siltojen lumikuormat.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
05.10.2015
Julkaisupäivä
07.06.2016
Painos
2
Sivumäärä
80
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin