Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1991-3 + AC

Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat. Osa 3: Nostureiden ja muista koneista aiheutuvat kuormat

Soveltamisala
(1) Standardin EN 1991 osassa 3 määritellään nosturiratapalkeilla liikkuviin nostureihin ja kiinteisiin koneisiin liittyvät hyötykuormat (mallit ja edustavat arvot), jotka sisältävät tarvittaessa dynaamiset vaikutukset sekä jarrutus-, kiihdytys- ja
onnettomuuskuormat.
(2) Luvussa 1 määritellään yleiset määritelmät ja merkinnät.
(3) Luvussa 2 määritellään nosturiratapalkeilla liikkuvien nostureiden aiheuttamat kuormat.
(4) Luvussa 3 määritellään kiinteiden koneiden aiheuttamat kuormat.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 13001-1:2015 Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements
EN 13001-2:2014 Crane safety - General design - Part 2: Load actions
EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
22.01.2007
Julkaisupäivä
07.06.2016
Painos
2
Sivumäärä
74
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin